Náš domov Koclířov, z.s.

+420 732 680 459

Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi

Popis realizace poskytování sociální služby

 1. Poslání
 2. Poskytované sociální služby
 3. Kapacita
 4. Dostupnost služby

Poskytovatel

Náš domov Koclířov, z.s., 569 11 Koclířov 140
IČO 682 08 553

Poslání

Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi poskytuje pobytovou sociální službu partnerským nebo manželským párům a osamělým rodičům s nezletilými dětmi po dobu zpravidla 1 roku. Posláním sociální služby je pomoci lidem s dětmi překlenout jejich nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, zaměstnání, nedostatečným finančním zajištěním, nevhodnými podmínkami pro výchovou dětí, a kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Individuálním přístupem ke každému jednotlivci, popř. rodině, aktivizujeme jejich osobní potenciál tak, aby došlo k jejich postupnému začlenění do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Motivujeme uživatele k samostatnosti a odpovědnosti za jejich rodinný život a dáváme jim pocit naděje a důvěry.

Cíle Mostu naděje – azylového domu pro rodiče s dětmi

 • Poskytnutí bezpečného zázemí a vytvoření podmínek pro zajištění životních potřeb
 • Minimalizace rizika sociálního vyloučení
 • Zajištění finanční stability rodiny
 • Řešení bytové situace uživatelů
 • Upevnění rodinných vazeb, zachování rodiny
 • Zvýšení soběstačnosti a dovedností uživatelů, posilování sebedůvěry v různých životních situacích a orientace v nich
 • Respektování společenských norem, přijetí zodpovědnosti za své jednání
 • Aktivizace uživatelů při řešení nepříznivé sociální situace a pozitivní ovlivnění dalšího formování života rodiny tak, aby byla minimalizována jejich závislost na sociální pomoci a postupně a plynule se začlenili zpět do společnosti

Zásady sociální služby

 • Základní sociální poradenství – každý uživatel má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 • Profesionalita – sociální služba je zajištěna kvalifikovanými pracovníky, kteří efektivně řeší nepříznivou situaci uživatelů
 • Respekt – k zachování lidské důstojnosti, důsledné dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů, respektování jejich soukromí, vlastních názorů, zvyků, postojů, rozhodnutí a přání, uplatňování vlastní vůle
 • Diskrétnost – ochrana osobních údajů, mlčenlivost o uživatelích, citlivá práce s informacemi, vždy v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků
 • Nestrannost – všichni uživatelé sociální služby jsou vnímáni nestranně a rovnoprávně
 • Individuální přístup – ke každému uživateli je přistupováno individuálně dle jeho osobních cílů, potřeb, přání a možností, je podporován a motivován k samostatnosti a aktivitě při řešení vlastních problémů
 • Spolupráce – mezi pracovníkem a uživatelem vedoucí k vyřešení nepříznivé sociální situace a jeho sociálnímu začlenění

Cílová skupina

 • Partnerské a manželské páry s dětmi
 • Matka s dětmi
 • Otec s dětmi
 • Těhotné ženy

Naše sociální služba je určena osobám ve věku 18 – 64 let, které jsou bez přístřeší a mají ve své péči děti do 18 let, popř. do 26 let (jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání).

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba není určena pro osoby

 • Které potřebují nepřetržitou zdravotní péči, kterou nejsme schopni zajistit
 • Které mají akutní infekční onemocnění, ohrožující ostatní uživatele služby a jejich děti
 • Jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, popř. agresivity závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Které mají potřeby a požadavky, které sociální služba není schopna zajistit

Poskytované sociální služby

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • 1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

b) poskytnutí ubytování:

 • 1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • 2. umožnění celkové hygieny těla
 • 3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
 • podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Oblasti potřeb uživatelů

Základní stabilizace (např. ubytování včetně navazujícího bydlení, hygiena, možnost přípravy stravy, možnost řešení nepříznivé situace), vzdělávání, pracovní uplatnění, vyřízení základních dokladů, hmotné zabezpečení, posilování rodičovských kompetencí, kontakt se společenským prostředím, zabezpečení zdravotní péče.

Sociální práce s uživateli

Nepříznivou sociální situaci řeší uživatelé společně se sociálním pracovníkem a klíčovým pracovníkem na základě individuálních plánů, ve kterých jsou stanoveny osobní cíle. Podpora uživatelů a postupné naplňování osobních cílů vede k jejich osamostatnění, sociálnímu začlenění a následné nezávislosti na sociální službě.

Ukončení poskytování služby

Ze strany uživatele

 • Kdykoli, bez udání důvodu.
 • Přidělením bytu, nebo získáním vlastního bydlení.

Ze strany poskytovatele

 • Vypadnutím z okruhu osob cílové skupiny.
 • Neoznámené opuštění MN na dobu delší než 5 dnů.
 • Nespolupráce se sociálním, klíčovým pracovníkem a pracovníky v soc. službách, odmítání individuálně plánovat a nezájem řešit svoji nepříznivou situaci.
 • Jestliže je hrubým nebo opakovaným způsobem porušována Smlouva o poskytování sociální služby nebo Domovní řád (může dojít i k okamžitému ukončení poskytování soc. služby).
 • Uplynutím sjednané doby poskytování.
 • Při nezaplacení za poskytované sociální služby, nebo neuhrazení kauce v řádném nebo dohodnutém termínu – výpovědní lhůta 5 dnů.

Úhrada za služby

Partnerský pár               150 Kč/den
Dospělá osoba                 90 Kč/den
Dítě (až do 26 let)            40 Kč/den

Kapacita

Celková kapacita je 38 lůžek – 10 bytových jednotek.
2 čtyřlůžkové a 2 šestilůžkové bytové jednotky jsou zpravidla vyčleněny pro úplné rodiny s dětmi.
6 třílůžkových bytových jednotek je vyčleněno pro osamocené rodiče s dětmi.

Dostupnost služby

Služba je dostupná nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po celý rok.

Místo poskytování sociální služby

Budovy azylového domu nemají bezbariérový přístup.

Adresa:Koclířov č.p. 89

Obecní dům, 2 samostatné ubytovací jednotky I. kategorie o rozloze 42 a 46 m2. Byty se skládají z kuchyně, pokoje, sociálního zařízení a chodby. Jsou zařízeny kuchyňskou linkou, lednicí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, nádobím, postelemi, lůžkovinami, stolem, židlemi, skříněmi, komodami, televizí, sušákem na prádlo, žehličkou a žehlicím prknem, sporákem, pračkou a elektrickými kuchyňskými spotřebiči.
Kapacita každého bytu jsou 4 lůžka, tj. 1 rodina se dvěma dětmi. Každá rodina má jednu uzamykatelnou bytovou jednotku.
Společné prostory domu využívají uživatelé služby společně s ostatními nájemníky domu. Mohou využívat společné prostory a PC na adrese č. p. 140, k dispozici mají také areál volného času „Sluníčko“.

Adresa:Koclířov č.p. 140

Dvoupodlažní budova, ve které se nachází 8 bytových jednotek (6 třílůžkových a 2 šestilůžkové). Šestilůžkové bytové jednotky jsou zpravidla určeny pro úplné rodiny s dětmi. V třílůžkových bytech je pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení a chodba, šestilůžkové byty mají navíc samostatnou kuchyň. V okolí budovy je udržovaná zahrada a v těsné blízkosti se nachází areál volného času „Sluníčko“ (dětské hřiště).

Soukromé prostory

Byty– kuchyňská linka, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí, postele, lůžkoviny, stůl, židle, skříň, komody, televize, sušák na prádlo, žehlička a žehlicí prkno. K dispozici jsou také elektrické kuchyňské spotřebiče a na větších bytech pračka a sporák.
Každý uživatel nebo rodina má jednu uzamykatelnou bytovou jednotku.

Společné prostory

Společenská místnost– sedací souprava, konferenční stolek, obývací stěna, 3 psací stolky a 3 počítače, televize a DVD přehrávač.
Kuchyň s jídelnou– 3 elektrické sporáky (určeny pro třílůžkové byty), kuchyňská linka s uzamykatelnými skříňkami, jídelní stůl s židlemi a dětský jídelní stolek s židličkami.
Prádelna– 2 automatické pračky
Herna– žebřiny, žíněnky, dětský stolek se židličkami a hračky pro děti.
Zahrada a dětské hřiště– sušáky na prádlo, stolek, lavičky, prolézačky, houpačky, kreslící tabule, víceúčelové hřiště, pískoviště.
V budově je také vyhrazené místo pro kouření.

Zázemí pro personálse nachází na adrese Koclířov č.p. 140

2 kanceláře – kancelářský nábytek a počítače.
Kuchyňka, skladové prostory a sociální zařízení.
Vytápění a ohřev TUV je ústřední, kotlem na tuhá paliva.

eu logopk logo